Logo
Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

 

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

 

A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása keretében a biztosító a vezető isztségviselői tevékenység folytatásával a szerződő társaságnak vagy harmadik személynek okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, feltéve, ha ezért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

A vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás kiterjed továbbá a szerződő társasággal szemben érvényesített értékpapírokkal kapcsolatos kár miatti kárigényekre is

A Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása ügyvezetők, vezető állású munkavállalók, valamint felügyelő bizottsági tagok tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítást, a szerződő társaság helytállásának esetére ún. “társasági fedezetet”, továbbá társasági értékpapírok fedezetét tartalmazó biztosítási termék.

Mik a biztosított fedezetetek a vezető tisztségviselők felelősségbiztosításában?

 • Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok fedezete: a biztosított vezetői, illetve ellenőrzési tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben – az ügyvezetésre, vezetésre, ellenőrzésre vonatkozó szabályok megszegése folytán – okozott tisztán vagyoni károk és sérelemdíjak megtérítése alól mentesíti a biztosítottat.
 • Társasági fedezet: olyan harmadik személynek okozott kár megtérítése alól mentesít, amelyet a biztosított vezetői tevékenysége során elkövetett szabályszegéssel okoz, és amelyért a szerződő társaság a biztosított helyett helytáll és helyette a kártérítés összegét megtéríti.
 • Társasági értékpapírok fedezete: a szerződő társasággal szemben érvényesített értékpapírokkal kapcsolatos kár megtérítése alól mentesíti a szerződő társaságot.

A biztosító mentesíti a biztosítottat az alábbi költségek viselése alól:

 • Hivatalos vizsgálat és a hivatalos vizsgálatot megelőző költségek fedezete;
 • Kiadatási és kapcsolódó eljárások fedezete;
 • Leányvállalati fedezet;
 • Nem ügyvezető igazgatósági tagok védelme;
 • Külső igazgatói megbízatás;
 • Egészségvédelem és munkabiztonság megsértése esetén a jogi védekezés költségeinek fedezete;
 • Büntetőeljárási óvadék és polgári peres vagyoni biztosíték költségének fedezete;
 • Tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos eljárás költségei;
 • Jó hírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költségek fedezete;
 • Sürgős jogi védekezés fedezete;
 • Vezetői kivásárlás.

Biztosítható tevékenységek a vezető tisztségviselők felelősségbiztosításában:

 • Vezető tisztségviselők (ügyvezetők) vezetői tevékenysége;
 • Vezető állású munkavállalók vezetői tevékenysége;
 • Felügyelő bizottsági tagok ellenőrzési tevékenysége.

A biztosítási összeg a vezető tisztségviselők felelősségbiztosításában igény szerint választható.

 

 

 

Vezető tisztségviselők részére felelősségbiztosítást keres?

KÉRJEN AJÁNLATOT MOST!

 

Felelősségbiztosítás
kalkulátor >>>

 

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

 

Felelősségbiztosítások: