Logo
Szállítmányozói felelősségbiztosítás

 

Szállítmányozói felelősségbiztosítás

 

A szállítmányozói felelősségbiztosításban a biztosító mentesíti a biztosítottat azon kártérítési kötelezettségek alól ami szállítmányozói tevékenysége folytán megbízóival szemben terheli,

Szállítmányozói felelősségbiztosításban a biztosító kockázatviselése:

A biztosító vállalja, hogy – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat olyan

  • károk megtérítése alól, melyeket a biztosított a szállítmányozói tevékenysége során, azzal összefüggésben – a szállítmányozói tevékenységére irányadó szakmai szabályok megszegése folytán okoz, és amelyekért a biztosított a magyar jog alapján megbízóival szemben kártérítési felelõsséggel tartozik.
  • a fedezetbe vont kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

Szállítmányozási felelősségbiztosításában biztosított tevékenységek

1, A biztosítási szerződés kiterjed a biztosított szállítmányozó szállítmányozási szerződésen alapuló felelősségére, beleértve a szokásos járulékos szállítmányozói szolgáltatások alapján fennálló felelősségét is. Szokásos járulékos szállítmányozói szolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

  • raktározási tevékenység
  • vámügynöki és vámközvetítői tevékenység
  • az árutovábbításhoz kapcsolódó szállítmányozói tevékenység, illetve ezeknek a szolgáltatásoknak a megbízók részére való teljesítése mások igénybevételével.

A raktározási tevékenységen alapuló felelősség csak abban az esetben biztosított, ha a kár a biztosított szerződésben feltüntetett saját vagy bérelt raktárában következett be.

2, Nem szokásos szállítmányozási szerződésekből eredő felelősségre csak akkor terjed ki a biztosító kockázatviselése, ha erre vonatkozóan előzetes, írásos megállapodás jön létre. Nem tekinthető szokásosnak a szállítmányozási szerződés, ha az a felelősség terjedelme vagy az elvégzendő feladat jellege tekintetében nem felel meg a magyar jog szabályainak, illetve a szerződési feltételeknek.

3, Ha külön megállapodás nem jött létre, a biztosító a szállítmányozó szokásos felelősségét meghaladó többletfelelősséget nem fedezi.

4, Ha a szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségét az adott fuvarozási ágra vonatkozó szabályok határozzák meg.

 

 

 

Szállítmányozói felelősségbiztosítást keres?

KÉRJEN AJÁNLATOT MOST!

 

Szállítmányozói felelősségbiztosítás
kalkulátor >>>

 

Szállítmányozói felelősségbiztosítás

 

Felelősségbiztosítások: