Logo
Könyvelői felelősségbiztosítás

 

Könyvelői felelősségbiztosítás

 

A könyvelői felelősségbiztosítás megtéríti a munkavállaló által okozott olyan károkat, melyeket a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott, és amely kárért kártérítési felelősséggel tartozik a munkáltató felé. A biztosítás a tisztán vagyoni kár miatti munkáltatói kártérítési igényeket fedezi a munkajog szabályai szerinti mértékben, maximum a munkavállaló másfél havi átlagkeresetének erejéig.

Mikor segít a könyvelői felelősségbiztosítás?

A könyvelői felelősségbiztosítás egy jó megoldás a könyvizsgálók, az adótanácsadók, és a könyvelőknek is.

Előfordulhat, hogy a számlák számítógépes rögzítésekor a könyvelő elüt két számot. Az ebből eredő anyagi kárt a könyvelőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

De ugyanígy követhet el tévedést egy adótanácsadó is, ha hibás adóbevallást ellenjegyez. Az ebből eredő kárt az adótanácsadónak kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

A biztosító mentesíti a biztosítottjait olyan károk megtérítése alól, melyet a tevékenységére vonatkozó foglalkozási szabályok megszegésével okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.

Továbbá a könyvelői felelősségbiztosítás mentesíti a biztosítottat a sérelemdíj megfizetése alól, melynek a térítésére a biztosított köteles, a biztosított, a biztosítottal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – a biztosított tevékenység folytatására jogosult – személy által, a biztosított tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben, a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán elkövetett személyiségi jogsértésre tekintettel.

Miért érdemes könyvelői felelősségbiztosítást kötni?

  • Mert a szerződés megkötéséhez a könyvviteli szolgáltatási tevékenység tekintetében nem szükséges könyvvizsgálói kamarai tagság, illetve könyvviteli regiszterbe történő felvétel sem.
  • Mert az alapszolgáltatáson túl külön díj fizetése nélkül plusz biztosítási szolgáltatásokat kínál:
  • Biztosítottakat terhelő mulasztási bírságbiztosítás,
  • Tevékenységi felelősségbiztosítás,;
  • Munkáltatói felelőségbiztosítás

 

 

 

Könyvelői felelősségbiztosítást keres?

KÉRJEN AJÁNLATOT MOST!

 

Termékfelelősségbiztosítás
kalkulátor >>>

 

Könyvelői felelősségbiztosítás

 

Felelősségbiztosítások: