Logo
Villanyszerelők felelősségbiztosítása
 

Villanyszerelői felelősségbiztosítás

A 219/2017. (VII. 31.) Kormányhatározat alapján gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezhet villanyszerelői tevékenységet, ha az azt ellátó munkavállaló rendelkezik megfelelő képesítéssel és gyakorlati idővel.

Továbbá villanyszerelői tevékenységet csak az végezhet, aki rendelkezik legalább egymillió forint értékű felelősségbiztosítással, valamint nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

A hatóság megtiltja a villanyszerelői tevékenység végzését, ha a villanyszerelő nem felel meg a feltételeknek, vagy súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, vagy jelentős anyagi kárt okozott.

Kinek kötelező a villanyszerelői felelősségbiztosítás?

 • Egyszerű bejelentéshez kötött családi házak kivitelezése estében az E-NAPLÓba abban az esetben, ha mint fővállalkozó közvetlen szerződéses kapcsolatban állnak az építtetővel, és nem mint alvállalkozók végzik a tevékenységet.
 • Minden más villanyszerelői tevékenységhez általános villanyszerelői felelősségbiztosítás szükséges.
 • Azoknak a villanyszerelőknek akik csatlakozó-berendezések létesítésével és kivitelezésével foglalkoznak. Villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése (feszültségszint korlátozása nélkül).

Milyen tevékenységre kötelező a villanyszerelői felelősségbiztosítás?

 • Villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése (fázisonként legfeljebb 100 A túláramvédelmi szervvel védett és 1000 V feszültségszintet meg nem haladó csatlakozó-berendezésre);
 • Villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése (feszültségszint korlátozása nélkül).
 • Egyszerű bejelentéshez kötött családi házak villanyszerelési munkái.
 
Villanyszerelő felelősségbiztosítás

Mire terjed ki a villanyszerelői felelősségbiztosítás?

 • A szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti az olyan személyi sérüléses és dologi károk és azokkal összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melyet a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.
 • a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért
 • - dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;

  - dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

 • A biztosítási fedezet kiterjed azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul.
 
Villanyszerelés biztosítás
 

KÉRJEN AJÁNLATOT VILLANYSZERELŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRA!

A szerződés ONLINE AZONNAL megköthető!

 

Ajánlatkérő adatlap

Kérjük töltse ki az ajánlatkérő adatlapot, mely alapján elkészítjük VILLANYSZERELŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ajánlatunkat!

 

 

 
 

Kapcsolat:

06 70 623 89 02

Villanyszerelők felelősségbiztosítása

villanyszerelők felelősségbiztosítás,villanyszerelő biztosítás,villanyszerelés biztosítás,villanyszerelés felelősségbiztosítás