Logo
Szakmai felelősségbiztosítás

 

Szakmai felelősségbiztosítás - mely helyt áll minden helyzetben !

 

A szakmai felelősségbiztosítás alapvető feladata, hogy megtérítse azokat a károkat, amelyeket a biztosított, illetve a biztosított alkalmazásában lévő alkalmazott munkavégzés során a szabályszerű működés mellett okoz, legyenek azok esetlegesen személyi sérülések, vagy dologi károk. A biztosító a szerződésben rögzített esetekben vállalja, hogy esetleges kár esetén a biztosított helyett fizet, azaz átvállalja a kockázatot

A szakmai felelősségbiztosítások határozatlan idejű szerződéssel köthetők, egy éves biztosítási időszak mellett. A biztosító felelősségvállalása kiterjed a káreseménnyel kapcsolatban eljáró ügyvéd munkadíjára, illetve a kárt felmérő szakértő díjazására is.

Szakmai felelősségbiztosítások:

 

Kötelező felelősségbiztosítás egyszerű bejelentéshez kötött kivitelezői tevékenységre

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében kötelező kivitelezői felelősségbiztosítást kötni az olyan károkra, amelyek a fővállalkozói kivitelező által vállalt építőipari kivitelezési tevékenység során keletkeznek.

Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása

Mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet a biztosított a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán a vagyonvédelmi szolgáltatás jogosultjának okoz és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Egészségügyi és szociális tevékenység szakmai felelősségbiztosítása

Az egészség felbecsülhetetlenül értékes kincsünk, azt helyrehozni gyakran már csak óriási áldozatok árán, vagy egyáltalán nem lehet. Az egészségügy területén dolgozókat ezért különlegesen nagy felelősség terheli.

Állat-egészségügyi tevékenység szakmai felelősségbiztosítása

Az állatorvosoknak munkájuk során az állatok érdekében mindig jó döntést kell hoznia, így kiemelten nagy a felelősségük. Eme felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz. Erre kínálunk megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes állat-egészségügyi munkát végeznek.

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők szakmai felelősségbiztosítása

Napjaink gazdasági változásai magukkal hozták a magánvállalkozások és a különböző gazdasági társaságok számának nagyarányú gyarapodását. Ugyanakkor a társadalombiztosítási és a különböző adótörvények évente módosulnak. A legteljesebb felkészültség és naprakészség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön vagyoni felelősséggel tartozik. Erre kínál megoldást a megújult Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása, amelyet most kéthavi díjengedménnyel kínálunk.

Építészeti és műszaki tervezés szakmai felelősségbiztosítása

Ma már a tervezést a leghatékonyabb számítógépes rendszerek könnyítik meg, és a technika fejlődésével itt is az ember tényező válik a hibák elsődleges forrásává. A tervező programok sem képesek minden emberi hiba kiszűrésére. A tervért viszont nem a gép, hanem az ember felel.

Vezető tisztségviselők szakmai felelősségbiztosítása

2014. március 16-tól a társaságok vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai teljes személyes vagyonukkal felelnek az okozott károkért.

 

Kérjen Szakmai felelősségbiztosítás ajánlatot most!

 

 

Ajánlatkérő adatlap

Kérjük töltse ki az ajánlatkérő adatlapot, mely alapján Szakmai felelősségbiztosítás kalkulátor segítségével elkészítjük ajánlatunkat!