Logo
Kivitelezői felelősségbiztosítás

Kivitelezői Felelősségbiztosítás

Online AZONNAL megköthető az E-NAPLÓHOZ

Kérjen Ajánlatot Most!

Kivitelezői felelősségbiztosítás az Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez mint pl:

 • új lakóépület építése
 • meglévő lakóépület bővítése,
 • lakóépület átalakítása és
 • ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés,

Kötelező a kivitelezői felelősségbiztosítás amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz.

Ha cég az építtető, vagy az új lakóépületben több lakás kerül kialakításra, akkor a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű mérethatár van érvényben az egyszerű bejelentések esetében, és ezen felül pedig továbbra is építési engedély alapján lehet a beruházást megkezdeni.

Kinek kötelező kivitelezői felelősségbiztosítást kötnie?

2017. január elsején életbe lépett 155/2016.(VI.13.) Korm rendelet alapján az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló:

 • a fővállalkozó kivitelezőnek az általa vállalt építőipari kivitelezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére
 • valamint az építész vagy más szakági tervezőnek az általa vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenységgel okozott kár megtérítésére.
 
Tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás

Mikortól kötelező a kivitelezői vagy a tervezői felelősségbiztosítás?

Tervezői vagy kivitelezői felelősségbiztosítást a 2017. január 1. napját követően kötött tervezési vagy kivitelezési szerződésekre kell kötni.

Mit biztosít a kivitelezői felelősségbiztosítás?

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás kiterjed:

 • Mentesít az olyan személyi sérüléses és dologi károk és azokkal összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melyet a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Kiterjed a biztosítási védelem az igénybevett alvállalkozók, megbízottak által okozott károkra is.
 • Fedezetet nyújt azokra a károkra is, amelyeket a szerződés hatálya alatt okozott, de legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 3 éven belül jelentenek be.

Kivitelezői felelősségbiztosítás köthető:

 • 1 projektre: Ebben az esetben kizárólag EGY adott egyszerű bejelentéshez kötött építési projektre érvényes.
 • Több projektre: A biztosítás keretjelleggel a kockázatviselés kezdetétől a szerződés megszűnéséig végzett MINDEN egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre kiterjed.
 

Kivitelezői felelősségbiztosítás

A szerződés ONLINE AZONNAL megköthető!

Kivitelezői felelősségbiztosítás
 

Kivitelezői felelősségbiztosítás kalkulátor

Kérjük töltse ki az ajánlatkérő adatlapot, mely alapján elkészítjük Egyszerű bejelentéshez kötött építési tervezői vagy kivitelezői felelősségbiztosítás ajánlatunkat!

A KIVITELEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ajánlatot kérheti EGY PROJEKTRE, vagy TÖBB PROJEKTRE, de akár egyszerre mindkettőre is.

 
 

KIVITELEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS EGY PROJEKTRE

(Kizárólag egy adott egyszerű bejelentéshez kötött építési projektre)

 

KIVITELEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TÖBB PROJEKTRE

(Keretjelleggel a kockázatviselés kezdetétől a szerződés megszűnéséig végzett minden egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre)

 

 

Kapcsolat:

06 70 623 89 02

KIVITELEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 64- 74 % kedvezmény

Kivitelezői felelősségbiztosítás Építési felelősségbiztosítás