Logo
Kivitelezői felelősségbiztosítás díja

 

Kivizelezői felelősségbiztosítás ára, díja

 

Kivitelezői felelősségbiztosítás díjának megfizetése ellenében a biztosító – a biztosítási szerződéses feltételekben szabályozottak szerint, – a biztosított tevékenység folytatásával olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, melyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

Kivitelezői felelősségbiztosítás - biztosított tevékenység:

  • építőipari kivitelezési tevékenyég: az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek öszszessége.
  • felelős műszaki vezetői tevékenység: az építőipari kivitelezési tevékenység irányítása, ennek során az építmény, építményrész kivitelezési dokumentációnak megfelelő megvalósításának, továbbá az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásának és a munkálatok végzése szakszerűségének ellenőrzése.

Kivitelezői felelősségbiztosítást az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló fővállalkozó kivitelező, és műszaki ellenőr köteles kötni.

A fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig.

Kivitelezői felelősségbiztosítás tartama:

  • Határozott: kizárólag egy bejelentéssel érintett lakóépületre vonatkozó kivitelezésre jön létre.
  • Határozatlan: alkalmazható keretjelleggel a kockázatviselés kezdetétől a szerződés megszűnéséig végzett minden egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre

 

Kivitelezői felelősségbiztosítás díja 1 projekt esetén:

A fizetendő díj egyszeri és egyösszegű, ami a biztosítás teljes tartamára vonatkozik. A biztosítás tartamának a hosszát a szerződő határozza meg, de maximum a kockázatviselés kezdetétől számított 3 év.

Kivitelezői felelősségbiztosítás díját meghatározza a biztosítási összeg, és a beruházási költség.

Választható biztosítási összegek:

  • 10 millió Ft káronként és 30 millió Ft a szerződés teljes tartamára (projektenkénti beruházási költség legfeljebb 50 millió Ft)
  • 20 millió Ft káronként és 60 millió Ft a szerződés teljes tartamára (projektenkénti beruházási költség nagyobb mint 50 millió Ft, de legfeljebb 100 millió Ft)
  • 30 millió Ft káronként és 90 millió Ft a szerződés teljes tartamára (projektenkénti beruházási költség nagyobb mint 100 millió Ft)

Kivitelezői felelősségbiztosítás díja több projekt esetén:

A biztosítási díj részletekben ( negyedév, félév, vagy év) történő megfizetésére is van lehetőség. A biztosítási időszak minden évben a biztosítási évforduló napján kezdődik, és ettől számítva 1 évig tart.

Kivitelezői felelősségbiztosítás díja a tevékenységből származó éves nettó árbevétel, a biztosítási összeg, és a beruházási költség alapján számítható ki.

Választható biztosítási összegek:

  • 10 millió Ft káronként és 30 millió Ft a szerződés teljes tartamára (projektenkénti beruházási költség legfeljebb 50 millió Ft)
  • 20 millió Ft káronként és 60 millió Ft a szerződés teljes tartamára (projektenkénti beruházási költség nagyobb mint 50 millió Ft, de legfeljebb 100 millió Ft)
  • 30 millió Ft káronként és 90 millió Ft a szerződés teljes tartamára (projektenkénti beruházási költség nagyobb mint 100 millió Ft)

Kivitelezői felelősségbiztosítás díjfizetés:

Egy projekt esetén ( határozott tartam): Az egyszeri díj a szerződés létrejöttekor esedékes.

Több projekt esetén (határozatlan tartam): A kivitelezői felelősségbiztosítás díja (éves, féléves vagy negyedéves ) a szerződés létrejöttekor esedékes. A folytatólagos díj pedig annak az időszaknak (biztosítási év, félév, negyedév) az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.

 

 

Kivitelezői felelősségbiztosítás díja azonnal

KÉRJEN AJÁNLATOT MOST!

 

Kivitelezői
felelősségbiztosítás
kalkulátor >>>

 

Kivizelezői felelősségbiztosítás ára, díja