Logo
Háztartási gép javítás felelősségbiztosítás
 

Háztartási gép javítás felelősségbiztosítás

 

A háztartási gép javítás felelősségbiztosításban a háztartási gép szerelők tevékenysége biztosított , amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében.

A biztosító mentesíti a háztartsási gépszerelőt a tevékenység folytatása során olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól, melyért a szerelőt kártérítési felelősség terheli.

Mire terjed ki a háztartási gép szerelők felelősségbiztosítása?

  • Mentesíti a háztartási gépszerelőt az olyan személyi sérüléses és dologi károk és azokkal összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melyet a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.
  • Mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért
  • - dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;

    - dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

  • A biztosítási fedezet kiterjed azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a háztartási gépszerelő által nyújtott szolgáltatás irányul.
 
Háztartási gép szerelő felelősségbiztosítás
 

KÉRJEN AJÁNLATOT HÁZTARTÁSI GÉP JAVÍTÁS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRA!

A szerződés ONLINE AZONNAL megköthető!

 

Ajánlatkérő adatlap

Kérjük töltse ki az ajánlatkérő adatlapot, mely alapján elkészítjük HÁZTARTÁSI GÉP JAVÍTÁSRA FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ajánlatunkat!

 

 

 
 

Kapcsolat:

06 70 623 89 02

HÁZTARTÁSI GÉP JAVÍTÁS FELELŐSSÁGBIZTOSÍTÁS

Háztartási gép javítás felelősségbiztosítás,Háztartási gép javítás biztosítás,Háztartási gép szerelő felelősségbiztosítás