Logo
Építési e-naplóba kivitelezői felelősségbiztosítás
 

ÉPÍTÉSI E-NAPLÓBA KIVITELEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

2017-től kötelező az építési E-naplóba a kivitelezői felelősségbiztosítás!

2016-ban egyszerűsödött a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén az építési engedélyezési eljárás, aminek elnevezése 2017.01.01.-től egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység.

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabályzata között szerepel, hogy az építtetőnek kötelessége építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni, továbbá rendelkeznie kell a tervező nyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik.

Kinek kötelező az építési e naplóba kivitelezői felelősségbiztosítás kötni?

  • Építészeknek, vagy más szakági tervezőknek,
  • fővállalkozó kivitelezőknek,

akik egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet végeznek és az építtetővel szerződéses kapcsolatban állnak.

Milyen tevékenységre kell kivitelezői felelősségbiztosítást kötni az E-naplóba?

  • Az építészeknek vagy más szakági tervezőknek az általuk vállalt tervezési és tervezői művezetői tevékenységgel okozott károk megtérítésére.
  • Fővállalkozó kivitelezőknek pedig az általuk vállalt építőipari kivitelezési tevékenység kapcsán okozott károk megtérítése.
 
E-napló kivitelezői felelősségbiztosítás

Mikor kötelező az építési e naplóba megkötni a kivitelezői felelősségbiztosítást?

  • A tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia az E-napló, főnapló megnyitását követő 2 évig.
  • A fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig.

Mire terjed ki a biztosítás?

  • A szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti az olyan személyi sérüléses és dologi károk és azokkal összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melyet a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.
  • Kiterjed a biztosítási védelem az igénybevett alvállalkozók, megbízottak által okozott károkra is.
  • Fedezetet nyújt azokra a károkra is, amelyeket a szerződés hatálya alatt okozott, de legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 3 éven belül jelentenek be.

E-naplóhoz a kivitelezői felelősségbiztosítás ONLINE AZONNAL megköthető!

E-napló építési kivitelezői felelősségbiztosítás kötelező
 

Ajánlatkérő adatlap

Kérjük töltse ki az ajánlatkérő adatlapot, mely alapján elkészítjük Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás ajánlatunkat!

Az ajánlatot kérheti HATÁROZOTT TARTAMÚ PROJEKTSZERZŐDÉSRE, vagy HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉSRE, vagy akár egyszerre mindkettőre.

 
 

PROJEKTSZERZŐDÉS HATÁROZOTT TARTAMRA

(Kizárólag egy adott egyszerű bejelentéshez kötött építési projektre)

 

HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS

(Keretjelleggel a kockázatviselés kezdetétől a szerződés megszűnéséig végzett minden egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre)

 

 

Kapcsolat:

06 70 623 89 02

Építési e-naplóba kötelező építési felelősségbiztosítás tervezőknek, kivitelezőknek

Tervezői felelősségbiztosítás, Kivitelezői felelősségbiztosítás

Építési E-napló felelősségbiztosítások: