Logo
Szolgáltatói felelősségbiztosítás

 

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

 

A szolgáltatói felelősségbiztosítás mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

  • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;
  • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

 

Csak külön feltétel alapján terjed ki a szolgáltatói felelősségbiztosítás fedezete:

  • a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra
  • a biztosítottat mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
  • a biztosítottat mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre<
  • azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul
  • tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra
  • gépjárművekben okozott károkra

 

Példák:

1. Példa: egy radiátorszerelő rosszul javítja meg a radiátort, ezért az eláztatja és tönkreteszi a parkettát. Ezt a kárt a szerelőnek meg kell térítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. Példa: egy festő falfestés közben létrával kiverte az ablaküveget. Ezt a kárt a festőnek kell megtérítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

 

 

Szolgáltatói felelősségbiztosítást keres?

KÉRJEN AJÁNLATOT MOST!

 

Szolgáltatói
felelősségbiztosítás
kalkulátor >>>

 

Szolgáltatói felelősségbiztosítás