BIZTOSÍTÁSOK
AZ ÖN IGÉNYEINEK
MEGFELELŐEN

Lakásbiztosítások
Jármű biztosítások
Életbiztosítások
Vállalati biztosítások

LAKÁSBIZTOSÍTÁS
AKÁR 42% KEDVEZMÉNNYEL

Kérjen ajánlatot és
Kösse meg online!

GYERMEKJÖVŐ PROGRAM
GONDOSKODJON
GYERMEKE JÖVŐJÉRŐL!

Kérjen ajánlatot!

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS
20% ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL!

Kérjen ajánlatot!

 

 

 

 


Lakásbiztosítás

Az ön igényeire szabva, 4 termék 21 alapkockázat, akár 42% kedvezmény, korrekt gyors kárrendezés.

Kösse meg online!

Időskori Biztosítás

Nyugalom biztosítás-Kegyeleti gondoskodás. Megköthető 80 éves korig, orvosi vizsgálat nélkül!

Kösse meg online!

Életbiztosítás

Nyugdíj előtakarékosság, vegye igénybe a 20%-os állami támogatást. Gondoskodjon nyugdíjáról!

Kérjen ajánlatot!

Építési felelősségbiztosítás

Szakmai ás általános felelősségbiztosítások építési tevékenységhez.

Kérjen ajánlatot!


Üdvözljük honlapunkon!

Megtiszteltetésnek vesszük, hogy meglátogatta weboldalunkat. Több mint tíz éve foglalkozunk biztosítások kötésével. A rohanó világban három fontos tényező játszik szerepet az emberek életében.

Idő, Pénz, Biztonság!

Ezen a honlapon a biztonságot szeretnénk kiemelni és segítséget nyújtani ön és családja, és vállalkozása részére. Foglalkozunk az országban megtalálható összes biztosítási formával, vállalkozásunk keretén belül. A felmerült kérdéseit felteheti telefonon vagy e-mailben is!

Dr. Dollenstein Istvánné
Orosné Dollenstein Ildikó

Biztosítási tanácsadóként azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy ügyfeleinket szolgáljuk. Ez számtalan területen lehetséges, ám az alábbiakat kiemelten fontosnak tartjuk:

 • Biztosítási szükségletek felmérése
 • Biztosítási tanácsadás - hogy utólag ne legyenek kételyei
 • Szerződéskötés - biztosítási ajánlatok kalkulálása és felvétele szakszerűen
 • Megoldások, ha gondja adódna a díjfizetéssel
 • Javaslatok, ha megváltoztak a körülmények - minden szerződés módosítható!
 • kárbejelentés - Ne küzdjön egymaga a bajban!
 • Szolgáltatási igények ügyintézése - Ha a biztosítása lejárt...

Tapasztalatunk szerint, az ügyfél a szerződéskötéssel csak az első lépést teszi meg. Ám ahhoz, hogy a szerződéskötésben megjelölt célját elérje, azt a szerződés egész tartama alatt ápolni kell. Ebben is számíthat ránk!

Felhasználási Feltételek

A biztositson.hu oldal üzemeltetője: Orosné Dollenstein Ildikó Biztosítási Tanácsadó

Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 52.

Posta címe: 1119 Budapest, Petzvál József u. 52.

MNB reg. szám: 105031087690

Elérhetőség:

Mobil: 06/ 70 623 89 02

e-mail: info@biztositson.hu

Definíciók:

Szolgáltató:

a biztositson.hu weboldalon biztosítási tanácsadó tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat nyújt.

Felhasználó:

azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik a Szolgáltató weboldalán keresztül információhoz jutnak, vagy adatokat, tényeket közölnek.

Ajánlat:

a Felhasználó által a weboldalakon elektronikusan megadott információk alapján generált dokumentum.

Ajánlatkérés:

A Felhasználó a weboldalon információkat, és adatokat szolgáltat Szolgáltató számára, mely alapján Szolgáltató email-ben, telefonon vagy személyesen felveszi a kapcsolatot Felhasználóval és ajánlatot ad.

Szerződés:

az Ügyfél által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat és annak módozatát, továbbá feltételeit, és díjszabását rögzíti.

Hírlevél:

Szolgáltató jogosult a Felhasználási feltételeket elfogadó Felhasználó számára hírleveleket küldeni, melyben a minden napi pénzpiaci újdonságokra és érdekes összefüggésekre hívja fel a figyelmet, továbbá újabb, kedvezőbb szerződések megkötésére ösztönöz.

Személyes konzultáció:

Szolgáltató egy személyes találkozó keretében is a Felhasználók, illetve meglévő Ügyfelei rendelkezésére áll, amennyiben erre igény mutatkozik.

1. Ajánlatkérés

1.1. A weboldalon történő ajánlatkérés minden Felhasználó számára lehetséges. Ajánlatkérés során legalább egy valós e-mail cím és egy valós telefonszám megadása szükséges, mely alapján Szolgáltató Felhasználó számára választ tud adni. A Felhasználó köteles a weboldalakon történő ajánlatkéréshez a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát elfogadni. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Szolgáltató vállalja.

1.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2. A weboldal szolgáltatásai

Felhasználó jogosult a weboldal összes szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.

Szolgáltatások:

Szolgáltatás választás, ajánlatkérés,hírlevél feliratkozás, online szerződéskötés.

3. Ajánlatkérés

3.1. A Weboldalon elektronikusan megadott adatok alapján biztosítási ajánlatkérések eszközölhetőek a Felhasználók által. Az ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

3.2. Az ajánlatkérést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak valós telefonszámmal együtt és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó az ajánlatkéréshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető ajánlat elutasításért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3. Szolgáltató a Felhasználó ajánlatkérésének megérkezését követően köteles a Felhasználó részére az ajánlatkérést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

3.4. A Felhasználó az ajánlatkérés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. A Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

5. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

5.1. A Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

5.2. A Felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

5.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti

6. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

6.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.

6.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

6.3. A Szolgáltató a weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal

7. Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

8. Adatvédemi nyilatkozat

8.1. A Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

 • 1. az 1992. évi LXIII. törvény – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • 2. az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
 • 3. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), továbbá
 • 4. az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

8.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

8.3. A weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az ajánlatkérés elvégzésével Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

8.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

8.5. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat egy CRM rendszerben a jogosultság fennállásáig kezeli. Felhasználó kifejezett kérésére az összes adatot Szolgáltató töröl a rendszerből.

8.6. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

8.7. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

8.8. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.

9.9. Hozzájárulás visszavonásához írjon az alábbi e-mail címre: info@biztositson.hu Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

9. Egyebek

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldalon található tartalmak a Generali Providencia Zrt. hivatalos honlapján a www.generali.hu megtekinthetőek teljes egészében, az oldalon feltüntetett egyéb vélemények nem képezi a cég hivatalos állásfoglalást. A cég az ajánlatok hatályos biztosítási és egyéb szerződési feltételeit honlapján közzé teszi.

9.2. A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon található szolgáltatások használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.4. A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.

9.5. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

10. Kapcsolat:

 • Telefon: +36-70/623 89 02
 • E-mail: info@biztositson.hu
 • Internet cím: www.biztositson.hu

Ügyfeleink írták